Welkom op de site van OB & R

Wilt u graag succesvol zijn in uw (IT-)projecten?

Een efficiënte, adequate en slagvaardige werkwijze is daarvoor een eerste vereiste. Wij helpen u graag te komen tot deze “operationele effectiviteit”. Hiermee bedoelen we een optimale aansluiting van de processen, organisatie en informatievoorziening op uw visie en doelstellingen. Zodra de operationele uitvoering optimaal verloopt, kunt u zicht richten op de langere termijn ontwikkeling van uw organisatie om zodoende een winnaar te blijven.

Onze aanpak is onderscheidend doordat wij werken vanuit een bedrijfskundige achtergrond. Onze kennis van integrale logistiek en organisatie inrichting combineren we met een jarenlange ervaring in het automatiseren van bedrijfsprocessen. Hierdoor zijn wij uitstekend in staat een brug te slaan van uw visie en doelstellingen naar de concrete invulling hiervan.

Logo

Deze brug is gebouwd op een drietal pijlers: Kennismanagement, Projectmanagement, Proces(verbeter)management. Ons logo symboliseert deze brug met de 3 pijlers. Hiervoor werkt OB & R met twee partners samen onder de vlag WIN-it.

OB & R

De afkorting OB & R staat voor: Oplossings-ontwerp, Begroting en Realisatie.